Προγραμμα επιχορηγησης μικρομεσαιων επιχειρησεων για την ψηφιακη τους αναβαθμιση 2022

Το πρόγραμμα ψηφιακής επιχορήγησης, που ανακοινώθηκε από την κυπριακή κυβέρνηση, καλύπτει μέχρι και 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 50.000 ευρώ. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε στις 27 Σεπτεμβρίου 2022 πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της ψηφιακής τους αναβάθμισης. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι: Ήδη υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις […]

Your Guide to Using Instagram Shop for Business

Did you know that setting up an Instagram Shop is a great way to boost your business’s traffic but also create a unique shopping experience for your clients? This tool allows you to build your own online store within the Instagram app for free, in order for customers to discover and buy your products with […]

Google Makes It Easy To Create Video Ads

Ever thought about creating Video ads? For most people video ads are frustrating or annoying, but for businesses… oh boy it’s heaven! And what a better way to do it using Google Ads and its updated templates! Yes, you’ve heard right – businesses can now produce video advertising in just a few minutes.  Google has […]

Meet the new generation of Google Analytics

In today’s society, businesses must understand their customer’s complicated, multi-platform experiences — and at the same time emphasise on their privacy. In 2020 Google released the new generation of Google Analytics; Google Analytics 4, to address these growing measurement standards and assist businesses in succeeding. Google Analytics 4 offered the ability to measure a wide […]

Track users on your website in order to evaluate your true ROI

If your company is investing online, in various marketing channels and would like to know more about the traffic generated (i.e where they clicked, what forms they have submitted, how many phone clicks have been initiated etc), you should consider using Google Tag Manager (henceforth GTM) and Google Analytics. This will enable your company to […]

Your Outsourced Marketing Team

With more than 7 years of combined experience in the field of software development and digital performance marketing, DomainStar is a completely integrated Digital Agency in Cyprus, with expertise in a vast array of services, industries and sectors, enabling us to tailor campaigns and focus on different aspects of your marketing output, all under one […]

Why are buyer personas important for your company’s digital marketing strategy?

1st-8

If you have been involved in the marketing world during the past 5 years, you have probably heard of the term ‘Buyer Persona’. Most companies believe that they have identified and understood their Buyer Persona/s, but when the questions kick in, they are surprised of the outcome! If you have landed on this blog post […]

How to Run Facebook Ads: A Step-by-Step Guide to Advertising on Facebook

structured-data

Our step-by-step guide on how to run Facebook Ads covers the essentials for setting up and initiating paid advertisement in Facebook. When setting up a Facebook Ad, one must be aware of the many boxes needed to be checked. The list can be extensive and includes crucial points such as: Are your image dimensions correct? […]

Inbound Marketing: 3 Ways It Can Benefit Your Business

Why-SEO

What is Inbound Marketing? The term inbound marketing has become more and more popular in the marketing/advertising world over the past years. Inbound marketing is defined as a business approach that attracts users/customers by creating content and experiences which are valuable and tailored for the end customer. While the traditional outbound marketing spams and interrupts […]

Design Your Product to Convert

Why-SEO

How to Develop a Website Conversion Strategy All website owners aim to keep their conversion rates at a maximum. However, the achievement of that aim is often elusive for most agencies simply because they are on the wrong path. Instead of designing their websites to create interest, they only fair excellently in using them as […]