Προγραμμα επιχορηγησης μικρομεσαιων επιχειρησεων για την ψηφιακη τους αναβαθμιση 2022

Το πρόγραμμα ψηφιακής επιχορήγησης, που ανακοινώθηκε από την κυπριακή κυβέρνηση, καλύπτει μέχρι και 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 50.000 ευρώ. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε στις 27 Σεπτεμβρίου 2022 πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της ψηφιακής τους αναβάθμισης. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι: Ήδη υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις […]

DomainStar: Meet the new generation of Google Analytics

In today’s society, businesses must understand their customer’s complicated, multi-platform experiences — and at the same time emphasise on their privacy. In 2020 Google released the new generation of Google Analytics; Google Analytics 4, to address these growing measurement standards and assist businesses in succeeding. Google Analytics 4 offered the ability to measure a wide […]

DomainStar: 5 Reasons why you should hire a professional web design agency

web design agency

It is a fact that people nowadays search for everything they want online when they are looking for something and finding all the information in one place, the website, makes everything much easier! So imagine the damage of the company when it does not have its own website, both in the online and the offline […]

DomainStar: 9 Ways/Tips to Sustain your SEO when Redesigning your Website

When it comes to Cyprus SEO (Search Engine Optimization), redesigning your website can feel like stepping into the hazard zone – for one just simple reason – you could lose all your search engine ranking and you will have to start all over again. Thankfully, this does not have to happen if the transition is […]

DomainStar: Top 10 Web Design Trends in 2022

web design cyprus

Since the invention of the world wide web (i.e: www), website design in Cyprus has changed dramatically, and 2022 will unveil a new era of design trends – being more simple, clean and visually attractive. We will take you through the Top 10 website design trends you should be aware of for this year and […]

DomainStar: Your Outsourced Marketing Team

digital marketing agency

With more than 7 years of combined experience in the field of software development and digital performance marketing, DomainStar is a completely integrated Digital Agency in Cyprus, with expertise in a vast array of services, industries and sectors, enabling us to tailor campaigns and focus on different aspects of your marketing output, all under one […]

What can retail businesses do to adapt during the coronavirus crisis?

Coronavirus or COVID-19, has changed everyone’s lives, since its outbreak in Wuhan, China. World Meters indicates that there have been 203,569 cases of people affected by the virus and a total of 8,225 deaths. These are alarming results… and it will get worse if we don’t act on a personal level! Governments around the world […]

8 Tips for a Modern Website Design

1st-19

Creating an attractive and user-friendly Website Design in Cyprus is essential for every business, whatever the field you are operating in. Your website is your business “shop” and they have become a commanding way for everyone to promote and say more about their business. The success of every website depends on how its web design […]

What Makes a User Friendly Website in Cyprus?

effective-team

As time passes more and more Cypriot businesses consider having a presence in the online world. As Blue Corona stated, in a 2019 online study, “Between 70-80% of people research a company online BEFORE visiting the small business or making a purchase with them.” This implies that part of the online success of any business depends on how ‘good’ their […]

5 Tips for Choosing the Best Website Design Company Cyprus

Design

Have you spent thousands of Euros on your website but haven’t received anything in return to show? Is your website a jewel, in terms of website design, but has no return on investment in the form of leads? Are you disappointed with the navigation and overall performance of your website? If your answer is ‘Yes’ […]